JAK DZIAŁAM

STACJONARNIE

Pierwsza wizyta

30 min - 150 zł

Pomiar masy i składu ciała

Wywiad z pacjentem

Wstępne zalecenia

Rekomendacja badań laboratoryjnych

 

STACJONARNIE

Druga wizyta

Po 1-2 tygodniach 

30 min - 300 zł

Omówienie opracowanego jadłospisu

Analiza badań laboratoryjnych 

 

STACJONARNIE

Kontrolna

Po 1-2 tygodniach 

30 min - 150 zł

Pomiar masy i składu ciała

Analiza działania jadłospisu

Wprowadzenie ewentualnych zmian do jadłospisu