REZULTATY LECZENIA

Pacjent lat 6, diagnoza: AZS rezultat 1,5 roku po wdrożeniu zaleceń Programu „Sześć kroków wyjścia z alergii”

PRZED

1,5 ROKU PO

Pacjenta lat 50, diagnoza: ASTMA rezultat 1 rok i 1 miesiąc po wprowadzeniu zaleceń Programu „Sześć kroków wyjścia z alergii”

PRZED

PO 1 ROKU I 1 MIESIĄCU

Pacjentka lat 37, diagnoza: ANEMIA, rezultat 3 m-ce po zastosowaniu zaleceń Programu „Sześć kroków wyjścia z alergii”

PRZED

3 M-C PO

Pacjent lat 16, diagnoza: AUTYZM, rezultat po 3 m-cach stosowaniu zaleceń Programu „Sześć kroków wyjścia z alergii”

PRZED

3 M-C PO

Pacjentka lat 6, diagnoza: AZS, rezultat 3 m-ce po zastosowaniu zaleceń Programu „Sześć kroków wyjścia z alergii”

PRZED

3 M-C PO