Tag Archives: odzywianie

Eozynofilowe zapalanie przełyku (EoE)

Eozynofilowe zapalanie przełyku (EoE), to przewlekła choroba na tle immunologicznym- alergiczna, niezależna od IgE. Często mylona z refluksem i leczona lekami na refluks i preparatami na zgagę dostępnymi bez recepty (np. inhibitory pompy protonowej np. leki z omeprazolem). Niestety te leki pogłębiają dolegliwości związane z EoE. Dlaczego tak trudno zdiagnozować EoE? Jest to głównie problem diagnostyczny, ponieważ może być tak, że przyczyną EoE może być np. nietolerancja pyłków brzozy a testy oparte na wykrywaniu […]